banner banner banner banner

เรื่องย่อ

Tribhanga สวยสามส่วน ชีวิตของผู้หญิงสามคนในช่วงปลายทศวรรษ 1980 จนถึงปัจจุบันและเน้นย้ำถึงคุณค่าของครอบครัวในชีวิตประจำวัน

Soundtrack(T) HD
6.4 /10

แสดงความคิดเห็น


close banner